Brněnské kolegium nezávislých řešitelů

V letech osmdesátých minulého století již většina tvůrců velkých staveb socialismu v Brně přišla na to, že vlastně vymýšlí nehorázné ptákoviny. Pouze ti odvážnější se však začali sdružovat kolem Ing. Zdeňka Masaříka a Ing.arch. Josefa Myslivce a začali vymýšlet jak přijít na lepší řešení dopravních systémů města. Ti méně odvážní vymýšleli ptákoviny dál, jenom se ospravedlňovali zpravidla slovy: "To víš, mám rodinu a děti". V tehdy se tvořícím Brněnském fóru se podařilo dokonce některé myšlenky dostat na vědomí širší veřejnosti. Dostavily se i některé výsledky. Byl zastaven projekt monumentální dálniční křižovatky zabírající celé pisárecké údolí a byl zastaven i nesmyslný projekt  "Rychlé tramvaje".

Pak přišla Velká sametová revoluce a všechno se zase velmi rychle obrátilo zpátky k obundantním projektům obrovského přestěhovaného nádraží, k projektům metra nazvaného diametr a k projektům nového jižního centra, již ale ne tak nabubřelého, ale spíše mrňavého.

Ti odvážnější brněnští odborníci, architekti, urbanisté a dopravní specialisté se znovu sdružili, tentokrát v Brněnském kolegiu nezávislých řešitelů, jehož jednatelem byl Ing.arch. Josef Myslivec. Chtěli ve své naivitě vytvořit jakýsi základ k účelné urbanistické tvorbě v městě Brně a základ k vytvoření účelných dopravních systémů. Původně mezi nimi byli i někteří z dnešních brněnských vůdčích architektonických osobností, ale ti rychle unikli do tržního kvasu. Toto kolegium pak pak převzala pod svou ochranu Kovoprojekta Brno a vyšlo z tohoto několik podnětných návrhů na vytvoření integrovaných dopravních systémů i řešení Velkého městského okruhu. Několik témat bylo též řešeno v rámci diplomních prací na VUT FAST Brno. V rámci tohoto kolegia vznikl i návrh řešení rekonstrukce stávajícího hlavního nádraží. Členové kolegia se aktivně zúčastnili seminářů "Člověk a doprava", pořádaných tehdy ministerstvem dopravy a připravili i seminář "Moravské křižovatky", kde byla i širší odborná veřejnost seznámena s výsledky práce tohoto kolegia. Bohužel tyto výsledky byly již v rozporu s megalomanistickými návrhy brněnských radů a radních a tehdejší Hlavní architekt hrubými a nevybíravými výroky napadal přednášející tak, že připravil tomuto semináři velmi nepříjemné prostředí. Další seminář už se nepodařilo uspořádat.  

V rámci kolegii vznikly jak teoretické základy, tak i první návrhy Integrovaného Systému Dopravy Jihomoravského kraje.

S privatizací Kovoprojekty zanikla i podpora Brněnského kolegia nezávislých řešitelů a tím byla i utlumena oponentura brněnského megalonismu. Protože se jednalo o tu starší generaci, ze které je již většina členů na pravdě Boží, postupně nás nahrazuje mladší generace, ze které již i vyšel vynikající projekt "Nádraží v centru".
Kéž se této generaci podaří konečně brněnský megalonismus zlomit.

Předsedou kolegia byl doc. Ing. Pavel Zvěřina CSc., jednatelem Ing.arch. Josef Myslivec. lektorem pro integraci dopravy Ing. Zdeněk Masařík. Jako další členy je zejména nutno uvést Dr.Ing. Rudolfa Nedvěda, doc. Ing. Bedřicha Havíře CSc., Josefa Šumberu, který byl nejvetším znalcem brněnského nádraží a  Ing.arch. Ivana Vojtu, vedoucího urbanistu Kovoprojekty 

Něco z práce brněnského kolegia se podařilo najít v zachráněných písemnostech