Návrh řešení řešení rekonstrukce Hlavního nádraží v Brně
Ing.Dr. Rudolf Nedvěd, Ing.arch. Josef Myslivec

Z interní soutěže Českého svazu stavebních inženýrů v roce 1990 vyšel vítězně návrh Ing.Dr. Rudolfa Nedvěda
Všichni tehdejší dopravní odborníci se jednomyslně vyjádřili, že je to vůbec nejlepší řešení, jaké kdy bylo navrženo. Protože na Magistrátu města Brna již bylo předem rozhodnuto o odsunu nádraží byly všechny stopy po této soutěži zameteny.
Urbanistickým řešením se zabýval Ing.arch. Josef Myslivec.

Jeho urbanistické dopracování vypadá následovně

Předložený návrh Ing.Dr. Rudolfa Nedvěda a Ing.arch. Josefa Myslivce je stále ještě i za dnešních podmínek jakýmsi vodítkem jak situaci řešit. Takto řešené kolejiště by umožnilo jižní vjezd vysokorychlostních vlaků. Samozřejmě s úvratí.
Dnešní projekt Nádraží pod Petrovem ve své podstatě na tento návrh navazuje. Vychází z poznatků moderní doby, kdy při rekonstrukcích centrálních nádraží v evropských městech zůstává zpravidla zachováván jejich původní půdorys.
Jeho popis je v následující kapitole "Projekt"