Projekt nádraží v centru

Autoři: Ing. Jiří Dukát, doc.Ing. Otto Plášek, Ph.D., Ing. Václav Čermák, Tomáš Alter, Martin Robeš, Ing. Jiří Kalčík, Ing.arch. Ivan Lejčar, Ing.arch. Petr Lédl

Odborná spolupráce: Ing.arch. Josef Myslivec

Realizovatelnost projektu ověřili a potvrdili: firma Chládek a Tiňtěra, Pardubice, a.s. Institut Jana Pernera, o.p.s., Ing. František Menšík a doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

Projekt zlepšuje obloukové poměry dnešního nádraží a zvyšuje kapacitu nádraží.

V celkovém projektu jsou řešeny všechny problémy železničního uzlu Brno.

Je zde řešeno veškeré napojení regionální i evropské železniční sítě včetně VRT.

Kruh vyznačuje pěší dostupnost 15 minutové chůze.

Projekt respektuje i záměry územního plánu

Projekt navazuje na návrh Dr.Ing. Rudolfa Nedvěda a Ing.arch. Josefa Myslivce a navazuje na myšlenky profesora arch. Bohuslava Fuchse.

Bohužel naráží na zarytý a nevysvětlitelný odpor Magistrátu města Brna.

Při tom všechny analýzy prokázaly jeho výhodnost oproti projektu stěhování nádraží do Komárova.