Rok 2012

24. ledna 2012 byly v Domě umění přednesena první prezentace tvůrčího kolektivu Ing.arch. Ondřeje Chybíka, Ing.arch. Michala Krištofa a Ing.arch. Jana Vrbky.

Tato prezentace přednesla zcela nové pojetí nádraží v centru a byla přijata s nadšením a na této stránce jí budeme zabývat.

Zatím je možno uvést pouze odkazy:

zpravodajství televize Brno

___________________________________________________________________________

Bohužel veškerou snahu se snaží oficiální úřední místa zcela zlikvidovat prodejem pozemků pod kolejemi

Brněnský denník 2008

Prodejem pozemků se situace nesmírně zkomplikuje. Nikdo však nemůže železnici v Brně zlikvidovat, vlaky musí jezdit dále. Protože stěhování nádraží do Komárova je dnes již zcela prokazatelně naprosto nerealizovatelný virtuální projekt, může tato komplikace způsobit, že se pro průjezd vlaků opraví stávající kolejiště za cca 4,5 miliardy a napjatá situace průjezdnosti dnešního nádraží se prodlouží do dalšího století. 17. dubna 2012 proběhla na Fakultě architektury VUT Brno prezentace obou možností řešení železničního uzlu Brno za přítomnosti náměstka primátora Ing. Roberta KotzianaO tom, že s územním plánem a stěhováním nádraží není vše v pořádku svědčí i rozhodnutí České komory architektů

Autoři brněnského územního plánu dostali od komory trest
 


Veřejnou zakázku Chovánek – dětské centrum rodinného typu vyprojektovala firma ArchDesign.

Brno - Autoři brněnského územního plánu dostali od České komory architektů pokutu a tříletý zákaz soutěžit o veřejné zakázky. Údajně porušili profesní a etický řád komory tím, že dělali územní studii pro stavbu brněnského nákupního centra Aupark a zároveň pracovali na územním plánu města. Podle komory to je střet zájmů. Informuje o tom dnes Brněnský deník. Stavovský soud komory trest vyměřil Jaroslavu Dokoupilovi a Radoslavu Kobzovi z firmy Archdesign. Už dříve dostali architekti stotisícovou pokutu.
     Rozsudek Stavovského soudu zatím není pravomocný, oba architekti se odvolali. Tříletý zákaz účasti ve výběrových řízeních na veřejné zakázky by pro oba znamenal velkou ztrátu. "Věříme, že naše argumenty jsou dost silné a představenstvo komory rozsudek zruší. Do doby, než padne rozhodnutí, se ale nebudeme k případu vyjadřovat," řekl Deníku Dokoupil.
     Na možný střet zájmů poprvé upozornilo sdružení Brnění. Kromě tvorby územního plánu je Archdesign spojen s mnoha významnými brněnskými stavbami. Společnost navrhovala M­palác, pavilon V na brněnském výstavišti nebo vědecké centrum CEITEC. Archdesign stojí také za návrhem kontroverzních garáží pod Zelným trhem nebo nového parkoviště a vstupu do brněnské zoo, proti kterému se bouří obyvatelé Kníniček. Radoslav Kobza je generálním ředitelem a Jaroslav Dokoupil hlavním architektem. Nákupní centrum Aupark s 236 obchody má v Brně vyrůst za tři roky. Komplikace územního plánu ale mohou projekt posunout.

Autor: ČTK, 11.05.12 09:55

Rok 2013

 

V průběhu roku 2012 se podařilo dosáhnout toho, aby byly pro další postup srovnány oba projekty rekonstrukce a modernizace železničního uzlu Brno.

Porovnání provádí firma IKP, která vzešla z výběrového řízení a výsledky mají být předloženy koncem roku 2013.

Na požadavek zástupců Magistrátu statutárního města Brna byly projekty nazvány takto:

Odsunuté nádraží dostalo název "Nádraží u řeky"

Nádraží v centru dostalo název "Nádraží pod Petrovem"

_______________________________________________________________________

Proč nádraží u řeky? - převzato z Žít Krno

Takže si to shrňme po krnensku: Zapomeňte na všechny důvody od r.
2002-13, proč se má krňenské nádraží za 25 mld. Kč odsouvat na jih
(místo toho, aby se za 10 mld. Kč postavilo v centru), kterými nás do
nedávna krmil primátor Onderka z ČSSD, neboť teď tu máme 7 nových důvodů od
náměstka Kotziana z ODS a ty jsou tyto:

1) správné jméno už není Odsunuté nádraží, ale Nádraží u řeky, neboť
cílovou skupinou jsou teď milovníci vody, nikoliv cestující a
dopravci, co chtějí jezdit vlaky

2) u reky se bude lepe parkovat auty, takže ekologie dostává opět
zelenou, neboť ten, kdo v Krně a v okolí sedne do auta se totiž rád
sveze na parkoviště u řeky, aby zvesela prošel hypermoderní budovou
nádraží a vlakem odfrčel do světlých zítřků, neboť jen blázen by jel
autem dal bez teto zastávky v Krně u řeky

3) není také podstatné, jak dlouho se vlakem do/z Krna pojede,
důležité hlavně je, že se dá na okraji Krna snadno přestoupit na lodě,
busy, tramvaje, kola, letadla a pokračovat bez viditelného psychického
a fyzického násilí další minuty do svého vysněného cíle - Krna (je
hrozně nemoderní vystoupit z vlaku a jit pěšky)

4) s nádražím u řeky se bude Krňanům také lepe odpočívat a bavit se,
neboť bez něho za zády, ani sex, drogy a násilí nebudou to pravé krňenské

5) u řeky bude hodně zeleně převážně zelené barvy, takže tu všichni
budou nejen rádi jezdit vlaky, neboť bez trávy a stromů by moderní
člověk neměl vlaky vůbec jezdit, natož se chodit dívat na nádraží

6) také nesmíme zapomenout na výbornou architekturu budovy nádraží u
řeky, neboť si hodně vážíme i architektů, cestujících vlakem, kteří se
budou potulovat asi 1 km od centra města a kteří tuto osvětu jistě velmi ocení

7) v neposlední řadě se bude u řeky a v okolí také pěkně bydlet, neboť
u nádraží a kolejí se zde bydlelo nejlépe ze všeho...

Zdroje:

www.zitbrno.cz
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/clanek.aspx?id=15935

__________________________________________________________________________

Rok 2014

V dubnu 2014 byly dokončeny srovnávací studie dvou variant polohy hlavního nádraží v Brně. Po vyjádření příslušných orgánů je jejich prezentace je očekávána v červnu 2014.

A) Nádraží u řeky  - nádraží odsunuté do polohy dnešního Dolního nádraží (nákladové   nádraží) - jako předloha byl použit projekt vypracovaný SUDOP Brno http://www.nadraziureky.cz/

B) Nádraží pod Petrovem - nádraží v centru - jako předloha byl použit projekt vypracovaný Občanskou Koalicí pro Nádraží v Centru (OK NvC)                http://nadrazi-pod-petrovem.netstranky.cz/

Předmětem srovnávacích studí bylo řešení stavební, provozně technologické, zhodnocení primárních investičních nákladů a návrh časového plánu výstavby.

V průběhu řešení byly oba projekty změněny a upraveny tak, aby plnily zadané provozně technologické požadavky na srovnatelné úrovni.

Předmětem srovnání nebyly žádné vyvolané, či související investice, ani ekonomické vyhodnocení ve smyslu vložených investičních nákladů a následných nákladů provozních.

Nyní má následovat studie proveditelnosti, jejž dokončení se očekává v průběhu příštího roku.

Snad se dočkáme toho, že bude hodnoceno to, co by hodnoceno mělo být.

Modernizace Železničního Uzlu Brno by měla být základem ke zvýšení konkurenceschopnosti železnice vůči individuální osobní dopravě, eventuelně i letecké dopravě.

Výsledkem by mělo být maximální propojení s již osvědčeným a dobře fungujícím Integrovaným Dopravním Systémem Jihomoravského kraje, k dosažení zkrácení, nebo alespoň neprodloužení, cestovních časů ze všech směrů příjezdu do cílových destinací. Výsledná řešení obou variant by proto měla být doložena studií časové dostupnosti jednotlivých cílů dopravy v městském i krajském dosahu.

Dalším výsledkem by mělo být být zhodnocení investičních nákladů v porovnání s budoucími náklady provozními. Jak v rozsahu dopravy železniční, zejména vysokorychlostní, tak v rozsahu integrovaného dopravního systému  jihomoravského kraje.

Doufejme, že tomu tak bude.

Přejme brňanům, aby se jim cestovalo v budoucnu lépe.